(View: 225)
1. Liên Khúc Hồn Quê, Một Thoáng Duyên Quê, Điệu Hò Phu Thê - Ngọc Huyên Kim Tử Long 2. Nàng Tiên Cá - Ngọc Huyền